Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

Wrzesień 2017

Grunt – Wytrzymałość na ścinanie

27 września 2017 @ 00:00

6/GEO/17 Metody: PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 – Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 6: Badanie penetrometrem stożkowym Metoda penetrometru stożkowego Daty: termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 8.09.2017 r. planowany termin rozesłania próbek: 27.09.2017 r. termin przekazania wyników do Organizatora: 20.10.2017 r. rozesłanie raportu końcowego: 17.11.2017 r.

Dowiedz się więcej »

Październik 2017

Kamień naturalny – Wytrzymałość

3 października 2017 @ 00:00

21/CONS/17 Metody: PN-EN 1926:2007 – Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie Daty: termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 15.09.2017 r. planowany termin rozesłania próbek: 3.10.2017 r. termin przekazania wyników do Organizatora: 27.10.2017 r. rozesłanie raportu końcowego: 24.11.2017 r.

Dowiedz się więcej »

Kamień naturalny – Gęstość objętościowa

3 października 2017 @ 00:00

22/CONS/17 Metody: PN-EN 1936:2010 – Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości Daty: termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 15.09.2017 r. planowany termin rozesłania próbek: 3.10.2017 r. termin przekazania wyników do Organizatora: 27.10.2017 r. rozesłanie raportu końcowego: 24.11.2017 r.

Dowiedz się więcej »

Badania ścieków oczyszczonych

24 października 2017 @ 00:00

10/ENV/17 Zakres badań: ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot Kjeldahla, fosfor ogólny Daty: termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 2.10.2017 r. planowany termin realizacji porównań: 24.10.2017 r. termin przekazania wyników do organizatora: 10.11.2017 r. rozesłanie raportu końcowego: 1.12.2017 r.

Dowiedz się więcej »

Listopad 2017

Kruszywo – Odporność na ścieranie

7 listopada 2017 @ 00:00

11/IND/17 Metody: PN-EN 1097-1:2011 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) Daty: termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 27.10.2017 r. planowany termin rozesłania próbek: 7.11.2017 r. termin przekazania wyników do Organizatora: 24.11.2017 r. rozesłanie raportu końcowego: 8.12.2017 r.

Dowiedz się więcej »

Grunt – Współczynnik filtracji

14 listopada 2017 @ 00:00

8/GEO/17 Metody: PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 – Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym Daty: termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 27.10.2017 r. planowany termin rozesłania próbek: 14.11.2017 r. termin przekazania wyników do Organizatora: 8.12.2017 r. rozesłanie raportu końcowego: 29.12.2017 r.

Dowiedz się więcej »

Grunt – Wytrzymałość na ścinanie

14 listopada 2017 @ 00:00

7/GEO/17 Metody: PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 – Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 10: Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania                                                                                                             Badanie w aparacie skrzynkowym Daty: termin…

Dowiedz się więcej »

Grunt – Granica płynności i plastyczności

14 listopada 2017 @ 00:00

9/GEO/17 Metody: PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 – Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 12: Oznaczanie granic Atterberga Daty: termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 27.10.2017 r. planowany termin rozesłania próbek: 14.11.2017 r. termin przekazania wyników do Organizatora: 8.12.2017 r. rozesłanie raportu końcowego: 29.12.2017 r.

Dowiedz się więcej »

Kamień naturalny – Nasiąkliwość

21 listopada 2017 @ 00:00

12/IND/17 Metody: PN-EN 13755:2008 - Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym Daty: termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 27.10.2017 r. planowany termin rozesłania próbek: 21.11.2017 r. termin przekazania wyników do Organizatora: 15.12.2017 r. rozesłanie raportu końcowego: 29.12.2017 r.

Dowiedz się więcej »

Marzec 2018

Targi EuroLab

14 marca 2018 @ 09:00 - 16 marca 2018 @ 15:00
MT Targi, Marsa 56C
Warszawa, mazowieckie 04-242 Polska
+ Google Map

Zapraszamy na stoisko D27!

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia