Dzień z życia kierownika lab

Logujesz się do systemu. Funkcja zapamiętywania haseł to jak SPA dla umysłu obciążanego codziennie nowymi informacjami. Dwie sekundy…

Czytaj dalej

Oswoić ISO 17025

Poniższa publikacja dotyczy normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” (nazywanej w dalszym tekście „normą”) i skierowana jest do osób, które rozpoczynają lub dopiero planują rozpoczęcie poznawania zawartych w niej wymogów. W praktyce laboratoryjnej funkcjonuje…

Czytaj dalej

Laboratoryjnie.pl

Badania laboratoryjne to nasza codzienność. Wasza również. To ich wyniki charakteryzują komfort naszego życia. Od jakości badań zależy nasze zdrowie. Przez laboratoryjne pomieszczenia, stoły i urządzenia przechodzi niemal wszystko co nas otacza. Zabawki, meble, produkty spożywcze, wody, gleby, powietrze, krew……

Czytaj dalej

Kryteria wyboru (organizatora) badań biegłości

Motywacja do udziału w porównaniach międzylaboratoryjnych lub badaniach biegłości może być różna. Bez względu na to czy jest to spełnienie wymogów jednostki akredytującej, walidacja metody badawczej, potwierdzenie swoich kompetencji, element weryfikacji personelu czy ich kombinacja, udział w programie PT/ILC powinien…

Czytaj dalej

Audit wewnętrzny

Zdarza się tak, że codzienność daje nam doskonałe narzędzia do zarządzania laboratorium (lub bardziej ogólnie: jednostką), ale z jakichś powodów z nich nie korzystamy. Jednym z takich narzędzi są audity wewnętrzne. Norma ISO 17025 stanowiąca podstawę systemu akredytacji narzuca konieczność…

Czytaj dalej

Laboratorium na zakupach

Zakupy to codzienność w laboratoryjnym życiu. Najczęściej są tak powszechne i tak oczywiste, że stanowiąc gro kosztów funkcjonowania laboratorium trafiając do czynności zaliczanych do kategorii „nieświadomych kompetencji”. Oznacza to, że często ich realizacja odbywa się automatycznie poprzez powielanie niegdyś ustanowionych…

Czytaj dalej

Rozwiń swoje laboratorium

Przez minione 13 lat miałem niesamowitą możliwość rozwijania laboratorium badawczego. Początkowo jako Kierownik jednej z pracowni, następnie Członek Zarządu a ostatecznie w roli Prezesa Zarządu. W tym czasie z sukcesywnie rosnącym zespołem ludzi zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów. Uzyskaliśmy akredytację PCA,…

Czytaj dalej

Vive! Pierwszy rok z laboratoryjnym portalem!

Upłynął już rok od momentu uruchomienia portalu www.laboratoryjnie.pl. Motywacją do jego zainicjowania była chęć stworzenia w cyberprzestrzeni miejsca użytecznego laboratoriom, miejsca dostarczania najnowszych informacji dotyczących branżowych wydarzeń, informowania o wszelkich nowościach w branży, wymiany doświadczeń i wspierania dobrej praktyki laboratoryjnej….

Czytaj dalej

Home-made LIMS!

System klasy LIMS (Laboratory Information Management System) staje się niezbędny, gdy przechodzisz na wyższy poziom zakresu laboratoryjnej działalności (mierzony np. liczbą badanych próbek lub parametrów w określonym czasie) i w każdym przypadku może być przydatny. Aby stał się przydatny musi…

Czytaj dalej

Ulotny problem czyli o analityce siarczków

W praktyce laboratoryjnej często istnieje możliwość wyboru metody wykorzystywanej do oznaczania danego analitu. Kryteriów wyboru metody jest wiele – poza tak oczywistymi, jak dostępna aparatura, wymagany zakres pomiarowy, precyzja metody czy niepewność pomiaru również czynniki ekonomiczne takie jak, czas wykonania…

Czytaj dalej